անեղ

անեղ

Dasnabedian 1995: 412

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,13 6,2 18,15 18,16 22,29
incréé, éternel

freq: 5

Dasnabedian 1995: 412

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,6
l'Incréé

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂԱԳՈՅՆ — (գունի.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: 8c ա. Բուն եւ ʼի բնէ անեղ, անծին, անել, աղբիւր ելմանց յաստուածայինս. անպատճառ պատճառօղ. սեպհական յորջորջումն Աստուածութեան, եւ անձին Հօր. ուր Որդի եւ Հոգի Սուրբ անեղ ասին եւ են՝ իբրեւ ծնունդ եւ ելումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0139 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Անեղն գոլ՝ ըստ ամենայն առման. τὸ ἁγένητον (որ թարգմանի եւ անեղն, եւս եւ անծնելութիւն՝ իբր ἁγέννητον ). *Բնութիւն՝ որ զանեղութիւն ունի յինքեան, որ է յատուկ Աստուծոյ, անմահ եւ անապական է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅγονος sine facto Անծնունդ. անծննդական. անզաւակ. ամուլ. ստերջ. անբեր. զաւակ կամ բերք չունեցօղ. ... *Ամենայն անպտուղ՝ բնաւ անծին. Ոսկ. ՟ա. թես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Է — I. (էի. մանաւանդ էն կամ էնն, էին, զէն, յէէն.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν ens, qui est, deus Որ էն. Աստուած. ինքնագոյակ անեղ. Էակ ըստ ինքեան՝ առաջին եւ հարկաւոր, որոյ ելն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. οὑσία essentia, substantia Զի՛նչ էն. իսկութիւն. բնութիւն. գոյացութիւն. զաթ. *Անեղութիւն ո՛չ է էութեան, այլ էութեանն է նշանակ. Կիւրղ. գանձ.: *Ի հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱԿԱՑ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. Ինքնակայ. ինքնեղ. եւ Ինքնագոյ. անեղ. *Յայտնի ցուցանէր՝ եթէ ոչ նքնակաց ինչ իցեն, այլ է ոնմ՝ որ ունի եւ վարէ զամենայն: Զի մի՛ ʼի յորինակեալ ընթացիցն ինքնակաց նչ կարծիցեն զարարածս. Ոսկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՍԿԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. οὑσιώδης substantialis Էական. բուն. յատուկ. սեպհական. եւ Անեղ. րենական. եւ Որ էն. իսկապէս էական. *Իսկական որդին աստուծոյ եղեալ ըստ ժամանակին եւ որդի մարդոյ. Ագաթ.: *Իսկական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Nicene Creed — Icon depicting Emperor Constantine (center) and the Fathers of the First Council of Nicaea of 325 as holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381 The Nicene Creed (Latin: Symbolum Nicaenum) is the creed or profession of faith (Greek:… …   Wikipedia

 • ԱՂԵՂՆ — (եղան, ղունք, ղանց.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. τόξευμα, τόξον arcus Գործի նետաձգութեան, որ է փայտ կամ ոսկր կիսակամար՝ լարիւ աղեաց միացեալ ʼի ստորէ առ ʼի ձգտել եւ թողուլ երթալ զնետն ʼի նպատակն. աղեղ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԲ — (ի, իւ.) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. Անուն նախկին տառիս մերոյ ՟Ա. զոր տեսցես. ասի եւ Ա՛ՂՓ կամ ԱԼՓԱ որպէս ալֆա, ալէֆ, էլիֆ, օլաֆ *Ես եմ Այբ, եւ ես եմ Քէ . այս ինքն առաջին եւ վերջին. Յայտ. ՟Ա. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.